Hyresvillkor – Kajakuthyrning

Ansvar
Paddling sker på egen risk och du är naturligtvis simkunnig. Det är ett krav att flytväst används till sjöss. Vi vill gärna att allmänna färdbeskrivningar lämnas till KajakSyd, vid förseningar meddela oss snarast. Om skada uppstår på kajaken och övrig utrustning under hyresperioden är kunden ansvarig och skadan skall ersättas vid återlämnande. Kontrollera om din egen hemförsäkring gäller. Det brukar räcka med att ha ett ”allrisktillägg” kopplat till försäkringen. Kajaken skall återlämnas tvättad ut- och invändigt. KajakSyd debiterar hyrestagaren för rengöringsarbete, för den händelse utrustningen är smutsig.

Bokning och betalning
Bokning sker via mail, telefon eller fax. All bokning är bindande oavsett hur den har gjorts.

Avbokning
Sker avbokning tidigare än 7 dagar före hyrestidens början återbetalas inte bokningsavgiften. Sker avbokning senare än 7 dagar före hyrestidens början men tidigare än 24 timmar innan, debiterar KajakSyd 50% av den totala hyreskostnaden. Sker avbokning inom 24 timmar har KajakSyd rätt till den totala kostnaden.

Kajak och utrustning
KajakSyd förbinder oss att lämna ut fräscha, sjövärdiga och funktionsdugliga kajaker fullt utrustade och med eventuell extra utrustning som är beställd.

TIPS!

Vi hjälper gärna till med leder och ledbeskrivningar inför paddelturen!

När du hyr hos Kajaksyd ingår:

  • Flytväst
  • Paddel
  • Sittbrunnskapell
  • Grundinstruktion
  • Karta